Selasa, 05 Januari 2010

Cermin Kehidupan

Syeikh Yahya bin Mu’adz Ar-Razi mengatakan:“Seseorang yang betul-betul bersikap zuhud, maka ia akan makan apa saja yang ia dapat. Sedangkan pakaian yang dikenakan cukuplah asal menutup aurat, dan tempat tinggalnya di mana pun yang dia temukan. Dunia seakan menjadi penjara dirinya, sedangkan kubur merupakan tempat berbaringnya.
Bersepi-sepi merupakan tempat duduknya, mengambil i’tibar telah menjadi alam pikirannya, Al-Qur’an tidak pernah lepas sebagai ucapannya. Ia akan selalu bercengkerama dengan Tuhan. Sedangkan dzikir sudah menjadi teman akrabnya, zuhud dan menghindari keduniaan menjadi sahabatnya. Kesusahan sudah menjadi sikap mereka, dan malu juga merupakan syi’ar mereka. Tidak tertinggalkan, lapar merupakan lauk mereka dan hikmah menjadi ucapan mereka. Dan yang terakhir, surga memang menjadi tumpuan akhir dari usaha mereka, insya Allah.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar