Selasa, 05 Januari 2010

Nasehat Ummul Mukminin

Pada sekali waktu, Muawiyah berkirim surat kepada Ummul Mukminin ‘Aisyah Ra:
“Hendaklah kiranya ibu sudi berkirim surat yang berisi nasehat kepadaku”. begitu pinta Muawiyah.
‘Aisyah pun berkirim surat :
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Amma Ba’du:
“Aku telah mendengar Rasulullah Saw. mengatakan bahwa barang siapa selalu mencari dan mengejar ridha Allah dengan tidak lagi menghiraukan kepuasan masyarakat, maka Allah akan menanggung kepuasan masyarakat. Namun barang siapa selalu mengejar kepuasan hati mayarakat dengan meninggalkan ridha Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada masyarakat, Allah tidak ikut campur lagi.
Dalam surat yang lain, Ummul Mukminin mengatakan pula:
Amma ba’du:
“Wahai Muawiyah (khalifah), bertakwalah dan takutlah kepada Allah, sebab jika saja kau bertakwa kepada Allah, maka Dia Yang akan mengurus kepentingan masyarakat. Namun jika kau takut kepada masyarakat, maka mereka tidak akan memberi kecukupan kepadamu.”
Wassalam.


■■■

Tidak ada komentar:

Posting Komentar