Selasa, 05 Januari 2010

I’tibar Dengan Kubur

Seorang Ulama yang terkenal zuhud, Rabi’ bin Khaitsam telah membuat lobang kubur yang berada di dalam rumahnya. Ia sering berbaring di dalam kubur itu seraya mengatakan:
“Ya Allah, kembalikanlah saya sekali saja untuk hidup lagi di dunia, dengan maksud aku akan beramal kebajikan yang dulu telah aku tinggalkan,” (Menirukan ucapan penduduk neraka).
Kemudian ia pun bangkit seraya berucap sendiri ( mungkin ia bertindak mewakili Tuhan!):
“Ya , kau Aku kembalikan ke dunia lagi. Awas kalau tidak rajin beramal.”
Setelah itu, Rabi’ pun sangat intensif melaksanakan berbagai ibadah. Dan dia akan mengulang menceburkan dirinya lagi ke dalam lobang kubur itu ketika didapati dirinya agak malas menjalankan ibadah, demi untuk mencambuk nafsunya agar mau melaksanakan perintah Allah sekuat kemapuan. Perbuatan aneh Rabi’ ini terus dilakukan sampai akhir hayatnya.■■■

Tidak ada komentar:

Posting Komentar