Selasa, 05 Januari 2010

Derita Menghapus Dosa

Ketika Nabi Musa melihat dengan mata kepalanya sendiri terhadap orang yang terkena suatu penyakit yang begitu mengenaskan, maka beliau mengadukan perihalnya kepada Allah:
“Ya Allah, hendaklah Engkau kasihani hamba-Mu yang berpenyakit berat ini?.”
“Wahai Musa,” jawab Allah, “Bagaimana Aku akan berbelas kasihan lagi, sebab di situlah teletak belas kasihan-Ku. Dengan adanya sakit itu, ia Aku hapuskan segala dosanya, dan dengan sakit itu pula derajatnya Aku angkat sedemikian rupa..
Berkata pula Nabi Isa As:
“Seseorang tidak akan pernah menjadi cerdas jika saja tidak gembira ketika mendapatkan sakit atau musibah yang menyerang tubuhnya, sebab di situlah letak terhapusnya dosa.”
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Iraq, beliau melihat para petani sedang mengadakan perayaan.
“Mengapa keadaan di sini begitu ramai?,” begitu tanya Ali.
“Wahai Amiril Mukminin, ini merupakan hari raya bagi para petani,” sahut seseorang.
“Setiap hari di mana kemaksiatan kepada Allah tidak diperbuat, itulah hari raya,” sahut Ali begitu religius.


■■■

Tidak ada komentar:

Posting Komentar