Senin, 04 Januari 2010

Kaya dan Miskin Sama Saja

Umar bin Khathab mengatakan:
“Aku tidak peduli lagi, apakah besuk pagi aku dalam keadaan kaya atau miskin. Sikapku yang demikian itu tiada lain karena aku sendiri tidak mengerti, mana kondisi yang lebih baik bagi diriku, apakah aku kaya atau miskin.”
Dengan demikian seorang yang betul-betul bersikap tawakal, ia tidak mempedulikan lagi ketika hartanya dicuri. Ia tidak mengerti, mana yang lebih baik bagi dunianya atau akhiratnya. Sebab telah banyak harta dunia yang malah menyebabkan celaka bagi empunya. Banyak pula orang kaya yang terkena bencana tersebab kekayaannya itu, sehingga kita kadang mendengar mereka mengatakan:
“Alangkah untungnya jika saja ketika itu saya menjadi orang miskin.”■■■

Tidak ada komentar:

Posting Komentar